2018 – Ons scheppingsvermogen

We leven in een tijd, waarin de Mens(heid) steeds verder weg lijkt te raken van de eigen kennis van “Mens-Zijn”. Technologische ontwikkelingen, maatschappelijke en economische doelstellingen zijn veelal leidinggevende factoren geworden om het leven zingeving en betekenis te geven. Echter, wat bevindt zich ín de Mens, wat is en zijn de dwarsverbanden tussen vrij en autonoom bewustzijn en bijvoorbeeld de ontzagwekkende kracht en betekenis van de natuur van de Aarde?

Meer en meer Mensen worden of zijn zich bewust, dat er een diepliggende verbinding is tussen zichzelf en de wereld zoals deze zich presenteert op dit moment op onze blauwe waterplaneet. Ontwakend bewustzijn, het Innerlijke Zijn in de Mens, brengt vibraties in het Aardse energieveld. Ervan uit gaande dat onze werkelijkheid een op energetische frequentie (=trilling) gebaseerde realiteit is, brengt ongekende mogelijkheden met zich mee. Ieder Mens is uniek en heeft een eigen energie frequentie waarin de potentie van creatie aanwezig is.

De Mens heeft voelende vaardigheden, die juist in deze tijd sleutels zijn om terug te kunnen keren in haar scheppende Hartskracht.De Kosmische scheppingswetten (ook wel kwantumfysica genoemd) laten zien dat bewuste waarneming, bewuste aandacht, bewuste compassie, bewuste openheid leiden tot een resonantieveld waarin zich “spontaan” manifestaties ontvouwen.

Het Innerlijke Bewustzijn van de Mens is een onderdeel van de Kosmische Schepping, een deel van het geheel. 
In deze context wordt het woord Kosmos dan ook gezien als de optelsom van alles-wat-is. We zijn onlosmakelijk verbonden met elk energie en informatiedeeltje van deze Kosmos.

Weet jij dat je als mede Schepper aanwezig wilt zijn op 21 juni, dan kun je je hiervoor aanmelden. Het is een bijzondere middag en avond, waarin we gezamenlijk ons Scheppingspotentieel belichten en inzetten. Centraal staat dat we de frequentie van aanwezigheid en betrokkenheid vertegenwoordigen, door het te Zijn. We dragen gezamenlijk een Earth Prayer vanuit ons Hart door het energiegrid van de Aarde, die gedragen wordt door ieders eigen autonome bewustzijn.

De samenkomst is omlijst met muziek, kunst en beeld. Het is een bijzondere ervaring elkaar op deze wijze op de Zonnewende van 2018 te mogen begroeten. De dag duurt van 14.00 tot 20.30.

Om je op te geven voor deze dag of voor meer informatie klik je op deze link.

Een hele warme groet, Martijn van Staveren

Yvette van den Berg

Onder het motto “van hoofd naar hart” is de foto/film presentatie “Natuur(lijk) Schitterend”
een waardevolle aanvulling op alle woorden.

“Het is mijn droom dat mensen zich meer zullen omringen met natuur en mogen ervaren hoe groot de positieve effecten hiervan zijn van op onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. De kracht van de natuur zit hem vooral in haar schoonheid. Door het op foto/film delen van deze schoonheid worden mensen bereikt en geraakt.

Deze positieve effecten op onze gezondheid is op allerlei manieren bewezen.
Delen is helen! Het gaat om het verankeren van “geluks” momenten en dankbaarheid.”
www.yvettenatuurfotografie.nl

Verder maken live muziek, zang, 432 hz Music, achtergrondbeelden, stiltemomenten en energetische schilderijen onderdeel uit van het programma. In de diverse pauzes is zowel binnen als buiten, ruimte en tijd voor ont-moeting.

Event is een uur vervroegd, let op gewijzigde tijden 

Inloop – 13:00 u | Aanvang – 14:00 u | Eindtijd – 20:30 u | Na afloop, gelegenheid voor ontmoeting in de foyer