2022 – Van binnen naar buiten

“Van binnen naar buiten: leven vanuit het weten van ons hart en ons scheppend vermogen”

Onder dit motto wordt het 25-jarig jubileum van Ceres, organisatie voor innerlijk bewustzijn en stilte, alsnog met 5 kleinschalige Nieuw Bewustzijn Events gevierd.  Getalsmatig staat 5×5 symbool voor wonderen en overvloed, die Ceres als godin van de oogst in 2022 volop uitstraalt! 

Deze apocalyptische tijd, die voelbaar een nieuwe tijdlijn opent, heeft ons mensen meer dan ooit onderling verbonden via onze hartkracht.  Nu staan we voor de uitdaging om in liefde en waarheid te blijven staan te midden van alle ‘openbaringen’, die ons steeds bewuster maken van de wereld waarin wij leven en nodig zijn om het licht van de bronwereld van binnen naar buiten doorgang te laten vinden.  

Vanuit onze goddelijke essentie kunnen wij als kosmische mensen ons eigen script schrijven door onze oorspronkelijke vermogens met kwantumbewustzijn in te zetten. Door in het 0-veld (onze neutrale kern) het eigen voelen en denken tot ‘leven’ te wekken, vervallen de oorzaak-gevolg wetten in het lineaire denkveld en gaan de kwantumwetten regie voeren over ons leven in overvloed en harmonie. 

De zang, muziek en woorden die Eline Bierling ten tonele brengt, sluiten helemaal aan bij de bovenstaande visie. Het ervaren van deze trilling, in SamenKracht met anderen, was direct aanleiding haar te boeken voor de feestelijke aftrap van de vreugdevolle Ceres-activiteiten in de Copacabana deze zomer.

Haar eerste song ‘NU is het moment’ staat inmiddels online, zodat haar energie overal kan gaan uitrimpelen.  Deze liefdes- en waarheidstrilling is ook de grondtoon van de CeresNU-organisatie, waardoor iedereen in dit event de synergie kan ervaren.

Door ons originele scheppingspotentieel te voeden, i.p.v. het kopiegedrag waartoe we doorlopend verleid worden, zetten we de huidige transitie kracht bij. Daartoe dienen we ieder op unieke wijze onze hoogste frequentie  te leven en (door) te geven. Een relatief kleine groep mensen kan in SamenKracht als een steen in een vijver de grote Ommekeer teweegbrengen en de mensheid bevrijden uit systemen die ons niet dienen. De vele (be)dreigingen die van buitenaf op ons afkomen fungeren slechts als bezigheidstherapie, terwijl onze vrije wil hunkert om van binnen naar buiten te bewegen, in heelheid, hart- en kwantumbewustzijn.  

Door verbeeldingskracht en een diepgaand besef dat wij er Hier en Nu zijn kunnen we alles 180 graden omdraaien en omdenken, zodat we niet meer meebewegen in bestaande (doem)scenario’s en uit de oorzaak- en gevolgwetten stappen. De grote Ommekeer zijn wij zelf. Als de Godsvonk in onszelf ontvlamt overschrijven we vanuit de kwantumwetten door onze creatiekracht deze realiteit.

Inmiddels draagt Ceres aan deze bewustzijnsgroei 25 jaar haar steentje bij, evoluerend van old school naar nieuw bewustzijn, waarbij de bewustzijnswetenschap kwantumfysica nu de rode draad is. Uiteraard is Ceres als organisatie ook een proces gelopen de voorbije twee jaar. De rol die Ceres had en kennelijk nóg heeft, verbindend, inspirerend en ondersteunend, 

laat zich (bege)leiden door de liefdes- en waarheidstrilling als bewustzijnsdraaggolf. Dit om de levenskracht in ons te bekrachtigen en dit wordt daarom in 2023 op meerdere schouders voortgezet in het samenwerkingsverband Nieuw Bewustzijn Event, www.nieuwbewustzijnevent.nl, als Ceres als organisatie eind 2022 beeindigd is. 

De jubileumevents bieden deze zomer vooral inspiratie voor het bewegen en verbinden in vreugde en SamenKracht, waarbij de grond- of boventoon gevoerd wordt door muziek, ‘meet and greet’ en inspiratie uit de eeuwenoude en moderne kwantumfysica. Voor deze laatste invulling hebben we Erik Tanghe gevraagd (zie hieronder), naast enkele besloten events. Dit keer geen grote zaal, zoals bij de vorige jubilea, maar 5×50 personen (vol is vol). 

Eline Bierling 
Donderdagavond 9 juni 

Inloop vanaf 19.00u,
aanvang 19.30u  
Locatie: Copacabana, Salon voor de levenskunsten, Overakkerstraat 190, Breda (vrij parkeren)

Eline Bierling

MUZIKALE REIS

Eline is een getalenteerde muzikante en dichter die in het wakkere westen van ons land al heel bekend. Zo was ze recent met haar nieuwste single Nu Is Het Moment te horen tijdens ‘That’s the Spirit’, gehouden door Jorn Luka en Isa Kriens bij een uitverkocht Op Hodenpijl. Eind juni zal ze haar eerste album presenteren in de Soefitempel in Katwijk.
  
Tijdens de Muzikale Reis speelt en zingt Eline haar eigen Nederlandstalige nummers, laat ze zelf gecomponeerde soundscapes horen op filmische, melodische muziek en deelt rake teksten uit haar dichtbundel/ Hierbij zet ze haar viool, piano en stem in, evenals haar unieke set van Tibetaanse klankschalen, om zo het mysterie van ons leven ten tonele te brengen.

Erik Tanghe
Donderdagavond 23 juni 

Inloop vanaf 19.00u,
aanvang 19.30u  
Locatie: Copacabana, Salon voor de levenskunsten, Overakkerstraat 190, Breda (vrij parkeren)

Inschrijven via
info@eriktanghe.com

www.eriktanghe.com 

Erik Tanghe

KWANTUMFYSICA IN HET DAGELIJKSE LEVEN

Het leven is muziek

De kwantumveldentheorie heeft bewezen dat onze werkelijkheid bestaat uit enkel trillingen en dat materie een illusie is. Via de studie van zwarte gaten in het universum weten we nu dat de werkelijkheid waarin we leven zich gedraagt als een hologram. 

We leven m.a.w. in een trillings- en frequentiesoep die ons brein interpreteert als de realiteit die wij kennen en die ons werd aangeleerd te zijn zoals ze is… en dat is heel beperkend want deze realiteit is kneedbaar van binnenuit onszelf.

Maar wat is die kwantumfysica en kwantumveldentheorie nu precies en hoe passen we ze toe in ons dagelijkse leven?

Het woord kwantum wordt vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt om ons ervan te overtuigen dat wij met ons bewustzijn de wereld kunnen veranderen.

Is dat wel zo? 

Waarover gaat kwantumfysica nu precies en hoe kan de studie van de allerkleinste deeltjes ons leren hoe we deze realiteit eigenlijk zelf creëren vanuit ons bewustzijn, een bewustzijn dat aangekoppeld is aan ons lichaam en waarvan een klein stukje kan ‘gedownload’ worden via ons brein. 

Dat bewustzijn is niet materieel en zou dus een niet materiële kwantumfysische werkelijkheid inderdaad kunnen veranderen… alleen wordt het vertaald via een beperkte geest die ons wil doen geloven dat alles bestaat uit deeltjes en net dat stuk is het begin van de illusie die dient ontmanteld te worden… net zoals tijd… die kwantumfysisch niet bestaat maar door de beperkingen van onze geest er wel voor zorgt dat zwaartekracht ontstaat. 

En als we dit alles begrijpen, wordt het leven een spel, een dansfestijn op de trillingen van het leven, net zoals muziek die een voorloper is op een nieuwe geneeskunde op basis van geluid en trilling. 

inschrijven via info@eriktanghe.com.
Betalingsgegevens worden bezorgd..