OPGESLOTEN IN EEN PIRAMIDE

In deze lezing n.a.v. zijn nieuwe boek met de bovenstaande titel, laat Peter Toonen zien hoe in de afgelopen 13.000 jaar (dus na de IJstijd) niet een dierlijke survival of the fittest, maar bepaalde religieuze en buitenaardse impulsen de aanzet gaven tot het vestigen van landbouw, veeteelt, vaste nederzettingen en op de duur steden en staten die steeds groter en machtiger werden.

Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons wist te ketenen - en hoe daaraan te ontsnappen.Overal op Aarde zijn maatschappelijke piramidestructuren ontstaan met slechts enkele mensen aan de top: een machtsstructuur die ieder mens tot slaaf lijkt te maken.

 

Rond 2012 werden steeds meer mensen ervan bewust dat er op Aarde hyperdimensionele krachten werkzaam zijn die de mensheid gevangen willen houden in een een kunstmatig geschapen veld dat we kennen als de controle-Matrix. Hoe ziet die Matrix eruit? Wat zijn de krachten hierachter en wat was en is hiervan de bedoeling?


We kunnen nu naar een open cirkel van gelijkheid en transparantie, van top-down naar bottom-up: collectieve en coöperatieve organisaties waarin geluisterd wordt naar intuïtie en gehandeld wordt vanuit het hart. Hoe zou dat er uitzien? Er is slechts één geheim waarvan de Matrix ons af wil houden en we nu zelf onthullen: wijzelf zijn de goden op wie we wachten. Wij kunnen deze loden leugen omzetten in een gouden waarheid.Peter's laatste boek is de weerslag van een zeer gedegen en goed onderbouwd onderzoek. In zijn lezingen wil hij – doorspekt met humor – vooral ook zijn persoonlijke verhaal vertellen over de totstandkoming van het boek: zijn confrontatie tijdens het schrijven ervan met de matrixkrachten om hem heen en in hem zelf, en hoe hij hieruit geraakt is.


Hij zal praktische tips aanreiken over hoe om te gaan met deze tijd van transitie. Naast zijn grote feitenkennis put hij daarbij ook uit zijn ervaringen als coach en docent en uit zijn leven dat verder reikt dan de dagelijkse 'realiteit'. We zijn naast schepsels ook scheppers op en van deze planeet. Wat gaan we scheppen? Jouw waarneming bepaalt de werkelijkheid; wat is je waarneming, je waarheid?


Peter Toonen (1958) is coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen vooral over de Maya kalenders. Al meer dan twintig jaar verschijnen regelmatig publicaties en columns van hem en interviews met hem in diverse tijdschriften over deze en andere onderwerpen.


In de afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op het onderzoeken en beschrijven van de structuren die in onze huidige realiteit aanwezig zijn en de fenomenen die daarvan het resultaat zijn. De combinatie van zijn passie voor tijd en geschiedenis en zijn vermogen de energetische aard van zaken in beeld te brengen, benut hij graag om het onzichtbare zichtbaar te maken. In 2007 heeft hij de opleiding Energetisch Coach opgezet, die in 2013 is getransformeerd tot de opleiding Bewustzijns Coach te Utrecht en Roosendaal.

 


In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Via landelijke radio en tv werd hij bekend als '2012 deskundige'. Zijn motto is Hou het simpel. Maar ook: De enige werkelijke groei is die van bewustzijn. Peter's websites: https://natuurlijketijdblog.wordpress.com/ , www.mayatijd.nl. En www.peter-toonen.nl

 

Kosten €17,50 (contant betalen) incl. koffie en thee 
Vraag naar de prijsmogelijkheden als de prijs je weerhoudt om deze lezing bij te wonen.

 

 

VERDIEPINGSDAG 8 JUNI 

n.a.v. lezing en boek Opgesloten in een piramide door Peter Toonen

Een dag waarin we dieper ingaan op de in de lezing en in het boek beschreven krachten die onze planeet gevangen houden: het kunstmatige veld dat we kennen als de controle-matrix, kortweg de Matrix genoemd.

 

Niet alleen gaan we zien hoe diep deze matrix ingrijpt in ons dagelijkse leven, maar ook hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Wat we de ‘werkelijkheid’ noemen is hoe jij en ik deze waarnemen.

 

Hoewel een indeling in een wereld 'buiten' ons en een wereld 'in' ons een kunstmatige scheiding is, is de dag om praktische redenen in twee items verdeeld: de macrowereld en de microwereld. Beide modules worden op deze verdiepingsdag afgesloten met ervaringsgerichte oefeningen over hoe jij de geboden onderwerpen waarneemt en hoe jij er mee wilt werken.

 

We zijn naast schepsels ook scheppers op Aarde. Wat wil je scheppen en hoe?

PROGRAMMA

- 10:00 – 13:00 uur:

Macrowereld


In de ochtend bespreken we tot in details de herkomst van deze krachten en hoe ze in de loop van duizenden jaren de menselijke geschiedenis hebben bepaald. Sleutelwoorden: buitenaards, meta- en multidimensionaal leven, piramidale samenleving, verstedelijking, mythen, religie, geldsystemen en materieel bezit als machtsmiddel of als liefdevolle scheppingsmogelijkheid.

13.00 - 14.00 uur:

Lunchpauze (eigen lunch meenemen)

- 14:00 – 17:30 uur:

Microwereld

In de middag onderzoeken we hoe deze krachten kunnen werken in ons dagelijkse leven op het persoonlijke vlak: werk, relaties, gezondheid, enzovoort.Sleutelwoorden: psychopaten herkennen, robotisering, 'sheeple' versus 'het zwarte schaap', van hoofd naar hart, samenwerking, bewustzijnsgroei. Werkwijzen: verhalen delen, geleide meditaties, stilte wandeling, contact met de natuur (en natuurwezens), ademhalingsoefeningen.

Kosten €69,00 incl.btw
Contant betalen op lokatie


Aanmelden en/of informatie
info@nieuwbewustzijnevent.nl

EXTRA INFO

LOCATIE

Lezing: De Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1B,  4855 AK Galder


Verdiepingsdag: Bladerstraat 23, 4851 AE Ulvenhout, Centrum INTNU

DATA

Lezing  15 mei 19:00 u - 22:00 u 
Verdiepingsdag  8 juni 10:00 - 17:30 u

SPREKERS

Peter Toonen

ETEN & DRINKEN

Lezing: incl. koffie & thee
Verdiepingsdag: zelf lunch meenemen