2023 – Helder perspectief!

Beëindiging Ceres, als organisatie voor innerlijk bewustzijn medio 2022.

Follow up in 2023 via het samenwerkingsverband, Nieuw Bewustzijn Event met als thema: Helder perspectief, terug naar het oorspronkelijke levensveld met oneindig bewustzijn en goddelijke creatiekracht

Het Nu vraagt ons om vanuit hartskracht van binnen naar buiten te leven en te “ontvlammen”!
Elke stap dient de volgende op de weg terug naar onze oorspronkelijke, voelende kracht en scheppend vermogen. Er wordt in en buiten de matrix op onze Ware Zelf gewacht. Alles begint in onszelf met de innerlijke bewustzijnstrilling van liefde, waarheid en licht in SamenKracht.

De laatste 5  Ceresjaren waren “mindblowing” met de Ceres  Nieuw Bewustzijn Events, waarvan de kwartjes nu pas echt als goud gedolven kunnen worden. Last but not least voor mezelf en allen die me, na een ambtelijke/ politieke loopbaan, op dit pad vergezelden en/of nu met mij  in de energie van Ceres , als godin van het zaad en de oogst, werken en leven.

We kunnen de informatievelden met Nieuw  Bewustzijn steeds adequater inzetten op de resonantie-bewustzijnsdraaggolf van ons hart. Door de kwantumfysica toe te passen in ons dagelijks leven, gaan de kwantumwetten voor ons werken en creëeren we de Nieuwe Aarde. Zo ontstijgen we de oorzaak en gevolg wetgeving in de matrix en voeden we niet langer deze werkelijkheid als “programma”. 

De extreme “demping”  NU doet mij vooral terugkeren naar de kracht van verbeelding en creatie,  die ik als baby al mocht ervaren, opgroeiende in de natuur, met de bijbel vol wonderen en de sixties als muzikale grondtoon. 

Toen de z.g.n. Covid uitbrak en onze democratie direct onder vuur kwam, was ik bijna teruggekeerd in de politiek om het tij daar te helpen keren. Echter, Einstein betoogde al dat een probleem, ontstaan, op een lineaire tijdlijn, niet opgelost kan worden op hetzelfde (bewustzijns)niveau. 
Deze noodzakelijke (innerlijke) groei was in 1996  basis voor het centrum  Ceres in de Ceresstraat, als ruimte voor innerlijk bewustzijn en stilte en ook  voor St. Zero- Point (2010)
In 2020 begon plots het examenjaar om deze (kosmische) focus te toetsen in de werkelijkheid met “vlinderbewustzijn”.  Door in vreugde, vrijheid, gelijkwaardigheid en in  onvoorwaardelijke liefde te leven in deze realiteit, waarin de systemen en programma’s omvallen, bevrijden we onsZelf en keren terug in de wezenlijke staat van ons Zijn op de vruchtbare bodem van de Nieuwe Aarde.

Dit alles begint met gedachtemanagement, stepping stone in mijn Ceres werkzaamheden, voortkomende uit de Vipassana. Hierop aansluitend, bestudeerde ik de kwantumfysica en startte kwantumfysische coaching als personal management tool. Ter gelegenheid van het 20 jaar Ceres BredaNu, is  de parallelle organisatie Nieuw Bewustzijn Event, www.nieuwbewustzijnevent.nl van start gegaan met de kwantumfysica als grondtoon. Diverse trainers zijn hiervoor pop up ten tonele verschenen, waarvoor Martijn van Staveren de spits afbeet bij het laatste jubileum met diverse events in de jaren die daarop volgden.

Met brongroet, Grieta Hellinga