Aantekeningen Kwantum Evolutie

Galder 17jan23
Bron:  Martijn van Staveren
Deel 1 Toekomst Aarde en Mens

Er is ook een gezamenlijk luisterend oor, dus jij luistert niet alleen. 

Door over nieuwe informatie na te denken en te voelen, komen mogelijkheden in ons bewustzijn tevoorschijn . De huidige realiteit zit op een dood spoor. Het is een web van afspraken die voortdurend geschonden wordt. 

Radicale en complete herziening nodig om de echte innerlijke vrijheid te kunnen ervaren. 

Oorspronkelijk voelen en denken i t.t. gekaderd Bewustwording, ingesnoerd bewustwording, 

Alles wordt tot op de grond toe afgebroken in deze wereld om het echte Hartsveld, de echte denkvelden die voortkomen uit een hele andere vibratie van bewustzijn, om die naar voren te brengen.

Terugkomen bij jezelf wat ontkend wordt door iedereen en jezelf bloedserieus nemen. Kwantum bewustzijn en kwantumevolutie samen inladen. Als Kwantumbewustzijn opengaat leidt dit tot emotionele gebeurtenissen en angsten.

Je moet je niet meer bezighouden met initiatieven die aansluiten op problemen of onderwerpen binnen deze werkelijkheid. Er wordt vanuit de constatering van problemen / pijn gesproken. Er ontbreekt iets om iets anders te kunnen bedenken, zien, weten….waar komt dat vandaan?

Wat wil je dan nog doen? Wat is er nodig? Hoe zie je dan verandering naar een andere realiteit.          Als ik verschuif met mijn bewustzijn naar een andere staat van zijn, een hele emotionele staat of een hele krachtige mindstaat= de reactievelden wissel ik in voor iets anders en reageert er een andere werkelijkheid. Frequentiemodules, frequentier-reactievelden, oorzaak- en gevolg en mogelijkheden die aanspringen, waardoor mensen weer kunnen gaan denken op een ander nivo in zichzelf. 

Liefde, een frequentie van ontframen. 

Liefde is de waarheid in jezelf vinden en vanuit die absolute waarheid ongekaderd eigen bewustzijn, vanuit dat stuk emotie, intelligentie van binnenuit zijn. Frames weghalen en deze wereld zien voor wat het werkelijk is! Wij zijn zieners van Oorsprong. Kosmische Her-zieners.

Persoonlijk processen laten vallen, verdampen en kijk naar het grotere proces. Daarin stromen!  Ons DNA is 2,4 miljard km in het lichaam, in cellen, t.w.  meer dan 15x heen en weer naar de zon     . In die paren van 2 (dna), van helix, zitten informatiestukken, daar draait 2 % van. We staan uit! Die informatiestukken zijn ontvangstmembranen, kennis van jezelf uit een andere wereld. 

In DNA zitten spike-eiwitten, die functioneren als lijmdeeltjes om informatie over te brengen en te ontvangen.. Schoonmaken in jezelf, uit systeemdenken stappen, dat zijn bevrijdingen waardoor er een eigen frequentie tevoorschijn komt die in de DNA een spike-eiwit aanzet, een informatie, wat puur bewustzijn is uit een ander kosmisch veld waar alles toegang geeft tot jou! DNA terugprogrammeren en afrekenen met de programma’s die niets te maken hebben met jou en je frame van denken..  

Wij zijn Krijgers van het Hart, Keepers of the True,  en we kunen als mensen van de aarde onze keuzes maken van wat er nu doorgang gaat vinden. Doorgangen kunnen uitsluitend via onze binnenkant tot stand worden gebracht. We zijn Krijgers in absolute vertrouwen in het leven, in mens-zijn, over de tijd waarin we leven. Wij begeleiden deze transitie!

Deel 2 Kosmische diefstal.

Als blijkt dat alle gedachten die er waren helemaal nooit van jou zijn geweest, dan kun je je afvragen waar waren die gevoelens dan op gebaseerd? Die gevoelens zijn wel van jou, maar die zijn door die gedachten daaraan geplakt. Dat heet dus Kosmische diefstal van emoties, gevoelens die worden gekoppeld 3D situaties of gedachten. Er zijn dus twee intelligentievelden die bij elkaar komen en daar dus of in slaap bij blijven en achterna lopen OF dat je kijkt naar een wetenschappelijke tak van bewustzijn en dat je daarin kunt vaststellen wat echt zelf voelen is. 

Je moet beseffen dat je je hele leven lang al de absolute frequentie binnenin draagt,van Vrije Wil. En  dat dat een complete verschuiving is, dus fysiek, stoffelijk, neurologisch, innerlijk, intelligent voelend bewustzijn. Wie komt er nu vooraan te staan? De 3 D persoon met al die programma’s en reactievelden OF stap je naar voren en zeg “Hier ben Ik” 

Wij zijn hele krachtige liefdevolle, zeer rijk in frequentie volwaardige wezens met een enorme potentieel van verbinding leggen, in leven, voelen, zorgzaamheid. Wij kunnen zo krachtig kijken, hebben zo’n resonantieveld van warmte en waarheid, dat moet naar voren toe! 

Het is het einde van een tijdperk. Een zeldzame gebeurtenis van organisch naar organisch met assistentie van AI, artificiële inteligentie! Het organische koppelen aan het kunstmatige. De digitale super intelligentie gaat letterlijk ons alles uit handen nemen. De doelen van het leven gaan verhuizen. Waar ga je afscheid van nemen? Besef je wat er nog van overblijft? Je ontwikkeling is er al, hij moet alleen geopend worden. We leven dan niet meer voor de dingen die we nu doen. Wie ben ik dan? Wat is de intelligentie van mij als al die dingen er niet meer zijn? Besefvelden openen. Besefkracht brengt frequenties in beweging, waardoor je verbinding krijgt met een ander deel van jezelf

Al het werk komt te vervallen. We zitten midden in de omschaling, het wordt geënsceneerd door krachten die belangen hebben om de controle over de mensheid te behouden en naar een compleet Dit is een emotionele rouwperiode omdat de mentale mens in het 3D model, stopt. De parameters van nu komen te vervallen, dus op basis van wat maak ik mijn keuzes? Het frame van wie ik hier ben, inclusief mijn bewustzijn dat scheurt open omdat de hele omgeving waarin ik gedij verdwijnt.

We komen uit op de emotionele en technologische scheppingswetten. Voelen d.m.v. kwantumfysica, de antenne naar binnen  halen en beseffen dat ik zelf een levens-ontwikkelaar en -brenger ben om vastgelopen velden, emoties, gedachten die niet organisch zijn te laten ontspannen….en het kan weg. Van terughoudendheid is geen sprake, je eigen zekerheden in het Veld uitspreken. 

JEH-SU’H-JAH 

De JEH-SU´H-JAH frequentie wordt gegenereerd door bewustzijn wat vrij is, wat zelf kan voelen. Op aarde is dat het voelende deel, het hart, wat een energiesignaal, frequentieveld genereert en dat valt onder de woorden : 

1  – RESPECT- Inleven in de ander — Niet goed- of afkeuren.
2. -VRIJHEID- voelen in jezelf en iedereen.
3. -VERTROUWEN- in jezelf, wat er ook op je beeldscherm verschijnt  

Maar de velden wat het echt is dat is JEH-SU´H-JAH = de LevensKracht, de Mastercel die ook in ons DNA zit, door de designers van dit experiment erin geplaatst

Deze 3 frequenties is de Trinity Energy waarover geschreven wordt. Degene die dit in het hart draagt, niet meedenkt, maar kwantumfysiche wetenschap samenbrengt, bij voelend autonoom bewustzijn. 

Het is een levenscode, een frequentiekracht, deze 3 frequenties. Het is de broncode van schepping. Het is vertrouwen in jeZelf & in de Kracht. Het gaat dus over de trilling, niet het verrhaal van waaruit gesproken wordt.
                                     Het enige wat je weet is wat de waarheid is van je emoties, wat je voelt

Deze 3 frequenties is een levenstrilling die in deze wereld gebracht ruim 2000 jaar geleden, toen hier een versmalling plaats ging vinden aan frequentie in zelfstandig eigen voelen, toen er modellen werden geïntroduceerd waaraan gehoorzaamd moest worden. 

Vrijheid ervaren binnen een aangeboden systeem…….Als je al die systemen weghaalt dan kom je bij de Mastercel of Life. De Mastercel is de Trinity Energy. Alles is hier gericht op het volledig ondermijnen van deze 3-eenheid. De Mastercel of Creation gaat af op de eigen ervaring. 

Je moet jezelf overstijgen door op een hele andere manier naar jezelf kijken, zelfinzicht verkrijgen, waarom je bepaalde fouten  maakt en je bepaalde dingen voelt die je nodig hebt en jezelf niet geeft. 

 Er is een reden om die drie-eenheidvelden weer terug te halen, deze organische levensvelden, die  alles weer aanwakkert en die weer in beeld te brengen, omdat dit hier niet ons “thuis” is.

De Keycode binnen in ons, de Sleutel van Schepping, de Mastercel die we allemaal hebben, waarin we elkaar tot op de allergrootste diepte behoren te eren, in de uniekheid die we zijn, dat we daarin elkaar ontmoeten en met elkaar “bewustzijn”werken.  

Deel 3 Je bent daar met je Bewustzijn waar je je bewust van bent. Dit is de Kern!

Vanuit hier en nu, waar je nu staat, is de enige plek waarover je kunt zeggen, dat je weet wat er gebeurt. Al het andere is op een bepaalde manier een aanname. Dus waar een aanname is kan jouw Bewustzijn er feitelijk niet zijn. Hier, nu dit is de echte feitelijke plek waar jouw bewustzijn kan vaststellen, hier nu, dat je er bent, op dit moment. En het gaat juist om de NU-Kracht! Als je dat ook in je droom kunt doen, dan breng je daar ook het NU-Bewustzijn en is er geen ruimte voor invullingen die via opgerichte tijdzones tot stand kunnen worden gebracht. 

Je moet maar de overtuiging dragen dat je een hele slechte jeugd hebt gehad, dat weet jezelf wel, terwijl het op dit moment louter een herinnering is, een frequentie. 

Het Bewustzijn achter de fysieke mens, dus waar de materie uit opgebouwd is, het originele veld, heeft de mogelijkheid energievelden door te geven via het orgaan het Hart, aan de fysieke wereld. Bewustzijnstoestand, Jij, dus hoe genegativiseerd we soms ook lijken te zijn, we laten het los, we snappen dat er hier heel wat aan de hand is, we snappen dat er moeilijke mensen zijn met kwaadaardige bedoelingen, maar we weten ook dat die mensen ook liefde kennen. Vertrouwen, Respect en Vrijheid. 

Dus je brengt het Koninkrijk van Thuis, het hartvoelen,  via die Kracht JEH-SU´H-JAH bewustzijnstoestand, in je lichaam en via het lichaam in het veld. 

Wij zijn dominostenen omgooiers! Dat is de Kracht en Kosmische Macht die de mens heeft over velden die corrupt zijn. Heel diep in ons, bij iedereen, liggen echo’s die ons terug vertellen dat de Oorspronkelijke Taak wie we echt zijn het ontstoren is van plekken die van vrijheid naar gevangenschap zijn gegaan, die van respect naar gevecht zijn gegaan en van vertrouwen naar wantrouwen en achterdocht. Dat zijn omgecodeerde velden. 

Kwantum Evolutie kan alleen plaatsvinden via Bewustzijn! Dus wij moeten het in die zin, op alle fronten, wat te maken heeft met het tegengestelde van JEH-SU´H-JAH, opgeven en dan in de eigen Kracht opstaan.     LINK MUZIEKSTUK The Armed Man, a mass for peace.

Kwantumverstrengeling

Dominostenen: het is mogelijk om twee rijen dominostenen neer te zetten naast elkaar en er is bij beide rijen 1 steen de 1e. En de 1e steen om te gooien en tegelijkertijd die andere 1e steen ook om te zien vallen. Dit is het grootste geheim wat we nu op de aarde aan het blootleggen zijn. 

Kwantumverstrengeling! Op dit moment wordt het tegen ons gebruikt, wij zijn de dominosteentjes. Er zijn krachten die duwen tegen een dominosteen via een situatie en duwen daarmee die situatie in ieders bestaan om. Dus er is iets heel geks aan de hand, een soort begoocheling op kwantumwetgeving waar wij als mensen inzicht in moeten krijgen. Spiritualiteit en wetenschap breng je bij elkaar. Dit zijn kwantumverstrengelingen en de reacties die er uit voortkomen komen uit Kwantum Evolutie!

Besef wat hier gebeurt, hoe het kan dat je iets denkt en dat die gedachte vrijwel direct of iets later op allerlei manieren terug te vinden is, in iemand zegt iets tegen jou, op de t.v. wordt het uitgezonden, op het internet, het staat op een bord langs de weg. Dit is Kwantumverstrengeling! Terughalen naar onszelf en zien hoe dat werkt, dat is nu de tijd waar we zijn aangekomen. Die Kwantumreacties zijn belangrijk. 

Dit is geen theorie maar een wetenschap op bewustzijn niveau, die als die eenmaal vanuit het hart volwaardig wordt gezien en gevoeld en dat je ziet van “oh dit is wel heel erg groot” “ik hoef nergens in te geloven, alleen helemaal naar mijzelf terug te keren, wat ik hier ben, daar in te stappen” Dat besef hoe groot dat is .

Het beste wat ons kan overkomen is zware emotionele onderdrukking. Dus Nu is de juiste tijd om kwantum te koppelen! This is the time! Die emotionele druk is voeding, is Kracht en vandaar uit gaat met kwantum bewustzijn kwantumverstrengeling veel sneller aan. En daarom moeten wij beslissingen nemen als wij in zeer extreme situaties verkeren. Dit gaat lijnrecht in tegen de psychologie. 

Als van buitenaf dingen voor ons worden gedaan is dat een verlengstuk van het systeem. Wij zetten onze waarnemerschap dan niet in, onze aanwezigheidskracht.   

Je moet naar de absolute diepte van bewustzijn toe. Het heeft alleen betrekking op jou alleen!!

Hier passen reguliere gedachten niet meer tussen. Als dit collectief zou moeten gebeuren dan kunnen we wel naar huis gaan. Dit is een op zichzelf staand nog niet nader besproken realiteitswijziging en die heeft op jou en alleen op jou invloed!

Als Kwantum Bewustzijn toepast, Kwantum Evolutie, als je daar voor gaat en je doet je onderzoek en je gaat ervoor dan zul je alles om je heen vliegensvlug zien veranderen. Dit is geen geloof, dit is Kwantummechanica. En elke gedachte uit iets anders blokkeert dat.                                                 Daarom wordt ingegrepen om alle mensen die de JEH-SU´H-JAH Kracht hebben om die te koppelen aan al die verhalen van corona, oorlogen, energie prijzen, robottisering etc.  

Mensen moeten stoppen met het waarschuwen over het transhumanisme, ophouden met de angst daarin te brengen! Omdat het hele transhumanisme programma, de super digitale intelligentie die hier op aarde is, elke dag in de spiegel aanwezig is!! Dat is cyborg high efficiency in alle grootste technologische mogelijkheid die je maar kunt bedenken.                

Upgrades en uitbreidingen zijn mogelijk van het lichaam, wat het lichaam activeert en daar is technologie voor nodig! Deze lichamen zijn in een ander tijdvacuüm uit gezet d.m.v. technologie. Het is belangrijk dat wij dit proces vanuit autonome zelfkracht gaan begeleiden. 

Wiens evolutie is dit hier dan? Er zijn technologische rassen die zichzelf verder willen verheffen om met hun intelligentie in een emotionele scheppende manifestatiekracht te kunnen komen, die hebben dus scheppende en emotionele wezens, die onsterfelijk zijn, nodig! Als je dit dieper doorziet en voelt dan kun je een diepe vriendschap voelen vanuit JEH-SU´H-JAH  voor die rassen! 

Als je een autoriteit 0ntmoet, het zijn hele kleine dingen in het leven, maar ze zijn diepgaand in je hele vibratieveld, wat gebeurt er dan met je bewustzijn,. Iemand met “gezag” uniform, rol die een autoriteit hier heeft, die persoon is er wel maar ook niet, de gedachte die opgeroepen wordt van een autoriteit die het regelt….maar er regelt niemand onze gedachten! Wij zijn hier om nieuwe gedachten te brengen.                                                                      

Het gaat erom of je in de besturing ineens wordt aangelijnd in wat de ander zegt. Besef “jij hebt geen autoriteit over mij in de besturing, maar ik zie wel dat je er staat”. JEH-SU´H-JAH  dit is de nieuwe mens van deze wereld. 

Er is een Kwantumveld, er is een frequentie waarin alles ligt opgeslagen. Dus de gedachte die je nu hebt wordt opgeslagen in het collectieve veld van deze werkelijkheid hier, dus in de matrix, maar gelijktijdig ook in het Kwantumveld. Dat gebeurt hier op de aarde in ruimte en tijd, maar buiten de aarde, buiten het gedachteveld van ons bewustzijn, gebeurt dat in één flits door alle tijden in één klap heen! Dus inclusief alle mogelijkheden die er kunnen voortkomen uit één simpele nanoseconde, die liggen al in het Kwantumveld opgeslagen. 

De Observant, jij, neemt waar, jij bent hier, jij ervaart, instrueert met onbevangenheid, wat leidt in de Kwantumwereld tot een effect, initiërend is voor het volgende moment. Dat is wie we van origine zijn en wat we hier komen doen! Dan moet die Observant zich wel ontdaan hebben van alle aangenome en geleide systemen!

Als je in deze werkelijkheid denkt dat er verandering plaats gaat vinden op de manier zoals dat nu hier werkt dan gaat het niet! Onze gedachten en oordelen eraf halen. Zelfs het niet eens zijn met regeringen heeft niets meer hier te zoeken!   

Je roept elkaar op in het Veld. Een gezonde relatie met elkaar, geen zweem en toestanden, aankleefsels. We moeten tot de Core-Essence komen, voorbij de flauwekul en wat er overblijft is liefde en vriendschap in waarheid, helder en rustig kunnen kijken naar het leven. 

Draag uit, op jouw manier wat je voelt wat nodig is. Organiseer iets op dat gebied en ga ermee de wereld in. 

Het is niet het einde, het is het begin van de opkomst van een beschaving en wij zijn hier om die keuze te maken en die assistentie te brengen en dat werk te doen wat we diep in onszelf altijd hebben gedaan en dat is hartelijk en verzorgend, zonder jezelf weg te geven.  

Wij zijn tijdschrijvers, degene die het bouwen. Er zijn rassen bezig om het contact met ons te leggen, boodschappen naar ons toe te zenden, zodat we een collectieve intelligentie bestuur weer representeren. We liggen iets voor op de wereldse gebeurtenissen. 

The Armed Man: A Mass for Peace