17 janauari 2023: Event “Kwantumevolutie”

Organisatie

Ceres, als organisatie voor innerlijk bewustzijn en stilte, is na het vieren van het 25 jarig jubileum in 2022 opgeheven, omdat ook mijn (leef)tijd vraagt om nieuwe wegen in te slaan en de godin van de oogst haar naam meer dan eer aan heeft gedaan met de grote oogst aan de groei van innerlijk bewustzijn.

Omdat we juist nu meer dan ooit in een tijd leven waarin ons scheppend vermogen ten volle aangezet kan en moet worden, biedt het platform Nieuw Bewustzijn Event inspiratie om in het kwantumveld voluit onze organische creatiekracht in te zetten!

Zie www.nieuwbewustzijnevent.nl  (NBE) voor het laatste nieuws hieromtrent.

Hiertoe is de organisatie flexibel ingevuld en wordt door meerderen gedragen, w.o. Carla Verlinden, die nu ook het secretariaat bemenst. De mailinglist is nog een mix van Ceres en NBE. Graag per mail afmelden, als het niet meer passend voelt om hiermee nog aangeschreven te worden.

17 januari 2023: Event “Kwantumevolutie” met inspirator Martijn van Staveren, in centrum “de Leeuwerik” op Galder.

Voor alle informatie hieromtrent verwijzen we naar www.martijnvanstaveren.nl

Zoals vaak, is het event snel volgeboekt en mocht dit ook nu het geval zijn, dan bieden we de mogelijkheid om via deze mail nog een kaartje te bestellen. Nadere informatie volgt dan over de afhandeling hiervan, totdat het echt vol is.

Kwantumfysica

De leidraad in de afgelopen jaren is de bewustzijnswetenschap kwantumfysica. Deze invalshoek doet ons beseffen dat we in een wereld leven die in stand gehouden wordt door informatie van buitenaf en denkconstructies die niet van ons zijn, en die ons in de huidige tijdlijnen proberen vast te houden.

Dit, terwijl wijzelf de scheppers (kunnen) zijn van onze realiteit, door onsZelf vol-ledig te herzien in oorspronkelijk bewustzijn met onze waarheid- en liefdestrilling, die door alles heen rimpelt. Hierdoor openen zich ongekende mogelijkheden, die in het kwantumveld, buiten de matrix, klaarliggen om met aandacht geopend en geleefd te worden.

Ook op een dag als deze kunnen we in Samenkracht, als bruggenbouwers, veel waarneming inzetten en onze hoogste frequentie leven, geven en bewaken! Dit event “Kwantumevolutie”‘ geeft 2023 een vliegende start, in de sfeer van “fasten your seatbells”, there we go!

De allerhoogste waarheidsvibraties van onsZelf en van de Bronvelden komen tot leven door de hand op het trommelveld te leggen.   

                                                                                                    Martijn van Staveren

Hoe bijzonder dat wij (Grieta en Carla) dit nieuwe jaar trommelend ingeluid hebben in het amphi-theater Mastbos Breda, op 1-1-2023, 1.11u PM, door hier aan te sluiten bij vele medereizigers. De bijzondere tijd waarin we leven, vraagt erom onze unieke geluid meer dan ooit te laten horen!

Alle goeds gewenst in dit spannende tijdsgewricht,

Grieta Hellinga